Wydawca treści Wydawca treści

ZASOBY LEŚNE

Na terenie Nadleśnictwa przeważają siedliska o korzystnych warunkach wodnych. Najczęściej spotykamy siedliska świeże (97,82%). Siedliska wilgotne, bagienne i łęgowe stanowią 2,18% powierzchni leśnej. Głównymi gatunkami lasotwórczymi są świerk i buk (84,84% udziału procentowego powierzchni wg gatunków panujących), spotkamy również takie gatunki jak dąb, sosna, modrzew i jawor. Przeciętny wiek drzewostanów został wyliczony na 69 lat.

 

Pismem DLŁ-WGL.8100.68.2021 z dnia 05.10.2021 r. Minister Klimatu i Środowiska zatwierdził plan urządzenia lasu sporządzony dla Nadleśnictwa Jugów na lata 2021 – 2030.

Roczne zadania gospodarcze:

- odnowienia - 80 ha,

- czyszczenia wczesne - 55 ha,

- czyszczenia późne - 240 ha,

- trzebieże II klasy wieku - 85 ha,

- plan pozyskania grubizny - ok. 71,50 tys. m3

Baza nasienna: trzy wyłączone drzewo­stany nasienne (Św, Bk, Dg), 203,39 ha drzewostanów nasiennych gospodarczych, 34 drzew doborowych (Dg, Bk, Md, Jd), 19 drzew zachowawczych (Jd) oraz plantacja nasienna z drzew zachowawczych (Jd).


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Umowa z Wojewódzkom Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Dofinansowanie w ramach Programu: Odnawialne Źródła Energii i efektywność energetyczna.

Nazwa projektu: "Wpływ elektromobilności i nowych technologii na środowisko Leśne"

Planowany okres realizacji - 01.03.2024 - 30.06.2024

Całkowity planowany koszt realizacji przedsięwzięcia - 166 000,00 zł

Kwota dotacji - 149 400 zł.

Realizacja przedsięwzięcia to produkcja 4 odcinków filmów edukacyjnych

1. Funkcje lasu, czyli co nam daje las.

2. Klimatyczne ciekawostki.

3. Elektromobilność w lasach, energia i woda.

4. Geotermia to też energia.

Przeprowadzenie 4 cykli warsztatów ekologicznych i konkursów wiedzy ekologicznej.