Wydawca treści Wydawca treści

SPRZEDAŻ DREWNA I SADZONEK

Ceny detaliczne na drewno obowiązujące w Nadleśnictwie Jugów od dnia 28 stycznia 2020 roku, na podstawie zarządzenia nr 3/2020 nadleśniczego Nadleśnictwa Jugów, z dnia 28 stycznia 2020 r.

 

Sprzedaż drewna:

Zarządzenie 3/2020  >>otwórz

 

Sprzedaż sadzonek:

Cenniki na sadzonki wyprodukowane w szkółce leśnej Nadleśnictwa Jugów:

 

Decyzja nr 4/2020  >>otwórz