Wydawca treści Wydawca treści

PROW 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu "udostępnienie kompleksów leśnych dla celów ochrony przeciwpożarowej na obszarze 700 ha, w rejonie Gór Sowich, w ramach wprowadzania mechanizmów zapobiegawczych katastrofom naturalnym przez zmodernizowanie dojazdów pożarowych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 226. "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych:

W ramach  projektu „Odtworzenie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych" Nadleśnictwo Jugów wykonało modernizację drogi leśnej nr 14 w leśnictwach Kalenica i Przygórze o długości 8,61 km.

Całkowity koszt operacji  - 3 576 805,14 PLN

Udział środków UE - 2 314 328,32 PLN (64.70%)

Wkład Beneficjenta - 683 894,74 PLN (19,12%)