Zanocuj w lesie

 

Miło nam powitać Ciebie w lesie zarządzanym przez  Lasy Państwowe.

Zapraszamy do zanocowania w lesie na terenie Nadleśnictwa Jugów

Zanim wybierzesz się na łono natury, przeczytaj, proszę, zasady korzystania z udostępnionych na ten cel terenów.

Wierzymy, że pozostawisz to miejsce bez śladu swojej obecności.

 

Miłego wypoczynku!

 

Lokalizacje:

obszar nr 1 na terenie Leśnictwa Kalenica (oddział 7, 9 9A)  - mapka

obszar nr 2 na terenie Leśnictwa Kalenica (oddział 23, 24, 25, 26) - mapka

obszar nr 3 na terenie Leśnictwa Przygórze (oddział 56, 57, 58, 59, 61) - mapka

obszar nr 4 na terenie Leśnictwa Bożków (oddział od 62 do 66, od 70 do 77, od 103 do 119) - mapka

obszar nr 5 na terenie Leśnictwa Słupiec (oddział od 44 do 61) - mapka

 

 

Lokalizacja widoczna jest  na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

oraz z poziomu aplikacji Mbdl - z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się:

  1. z regulaminem korzystania z obszaru,
  2. z mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem,
  3. z zasadami bezpiecznego korzystania z lasu http://jugow.wroclaw.lasy.gov.pl/regulaminy
  4. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu,
  5. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków:
    1. „….”zostaje czasowo zamknięty. Termin obowiązywania, lokalizacja na mapie.
  6. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
  7. Jeśli  nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu należy zgłosić to do mailowo na adres nadleśnictwa jugow@wroclaw.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni przed planowanym noclegiem. Zgłoszenie wymaga potwierdzenia mailowego ze strony nadleśnictwa, zezwalającego na pobyt. Informacja co powinno zawierać zgłoszenie znajduje się w regulaminie.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Dorota Stodolak 74 872 2152 w. 317

Nadleśnictwo Jugów przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety przeznaczonej dla wszystkich osób korzystających turystycznie i rekreacyjnie z lasów.

Link do ankiety:http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl

Do pobrania:

Decyzja nr 14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Jugów z dnia 22.04.2021 r. Zanocuj w lesie >> pobierz

Regulamin korzystania >> pobierz