Wydawca treści Wydawca treści

POMNIKI PRZYRODY

W granicach terytorialnych Nadleśnictwa uznano 26 pomników przyrody, w tym jeden (pomnik) przyrody nieożywionej: „Diamentowe Skałki" - dolomity i ankeryty.

Drzewa pomnikowe:

  1. Cis
  2. Lipa 
  3. Dąb szypułkowy
  4. Buk pospolity
  5. Buk pospolity
  6. Świerk grupa drzew

Zespół przyrodniczo - krajobrazowy  (zabytkowy park wokół siedziby Nadleśnictwa Jugów).