Wydawca treści Wydawca treści

Parki Krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Na terenie Nadleśnictwa Jugów znajduje się  Park Krajobrazowy Gór Sowich.

Park Krajobrazowy Gór Sowich - został utworzony w 1991 r. celem zachowania przyrodniczych, kulturowych i estetycznych walorów masywu Gór Sowich. Znajduje się w środkowej ich części i obejmuje główny trzon tych Gór. Góry te są stosunkowo słabo rozczłonkowane masywem biegnącym na odcinku około 25 km w kierunku z północnego- zachodu na południowy wschód od okolic Modliszowa do Srebrnej Góry. Teren parku rozciąga się na części Gór Sowich obejmując zwarte obszary lasów.

Park położony jest w zasięgu terytorialnym czterech nadleśnictw: Wałbrzycha, Jugowa, Świdnicy i Barda

Więcej informacji na temat Parku Krajobrazowego Gór Sowich:

http://www.dzpk.pl/pl/parki-krajobrazowe/91-park-krajobrazowy-gor-sowich.html