Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy nie stanowiące własności Skarbu państwa zajmują ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w tych lasach leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej.

Nadleśnictwo Jugów na podstawie porozumienia Starosty Powiatowego w Kłodzku z Nadleśniczym Nadleśnictwa Jugów z dnia 04.01.1999 r. zarządza powierzchniami leśnymi nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w gminach:

  • Kłodzko 
  • Nowa Ruda 
  • Radków 

Ogółem powierzchnia nadzorowana przez nadleśnictwo: 225,35 ha