Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat

Nadleśnictwo Jugów informuje, że z dniem 22.12.2023 r. wygasł certyfikat gospodarki leśnej w systemie FSC dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, a wszelkie produkty drzewne sprzedawane po tej dacie nie posiadają w/w certyfikatu.

Jednocześnie informujemy, że obowiązującym certyfikatem dla jednostek RDLP we Wrocławiu jest certyfikat PEFC

 

 

PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dokumencie nr 4 Rady PEFC Polska Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów.

nr certyfikatu - BVCPL/PEFCFM/13-11

Więcej o certyfikacji PEFC: http://www.pefc-polska.pl/

certyfikat PEFC