Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

RDLP we Wrocławiu posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

FSC

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu certyfikatu Bureau Veritas jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Certyfikat FSC obowiązuje od 23 grudnia 2018 r. Certyfikat nosi numer BV-FM/COC-007944, FSC 100% i jest ważny (po przeprowadzeniu corocznych audytów okresowych) do 22 grudnia 2023 r.

Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP Wrocław są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

 

 

certyfikat FSC

PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dokumencie nr 4 Rady PEFC Polska Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów.

nr certyfikatu - BVCPL/PEFCFM/13-11

Więcej o certyfikacji PEFC: http://www.pefc-polska.pl/

certyfikat PEFC