Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

RDLP we Wrocławiu posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

FSC

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu certyfikatu Forest Stewardship Council® (FSC® C007944) jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Certyfikat FSC obowiązuje od 23 grudnia 2018 r. Certyfikat nosi numer NC-FM/COC-015248 i jest ważny (po przeprowadzeniu corocznych audytów okresowych) do 22 grudnia 2023 r.

Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP Wrocław są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

Wskaźniki FSC

Zmiany w przyroście tabela

Zestawienie wykonanych prac z zakresu hodowli lasu za ubiegły okres oraz porównanie z planowanymi zadaniami.

Zestawienie zbiorcze wskazań gospodarczych w zakresie hodowli lasu

Zbiór nasion

Produkcja sadzonek

Pozyskanie choinek i stroiszu

Pozyskanie zwierzyny

PEFC

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu certyfikatu Gospodarki Leśnej PEFC Nr PL PEFC-18/0708 jest gwarancją promocji trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej. Certyfikat PEFC został wydany 27 kwietnia 2018 r. Nadleśnictwo Jugów posiada numer PL PEFC-18/0708-8 i jest ważny do 26.04.2021 r.
 

Urząd Dozoru Technicznego jako Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania UDT-CERT udzielając certyfikatu,  poświadczyła, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dokumencie nr 4 Rady PEFC Polska "Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów".

 

Dane dotyczące lasów HCVF znajdują się w zakładce nasza praca/ochrona przyrody/lasy HCVF

http://www.jugow.wroclaw.lasy.gov.pl/lay-hcvf-i-drzewostany-reprezentatywne#.VjcGNCuyZ-I