Wydawca treści Wydawca treści

Zasady korzystania z terenów leśnych i obiektów turystycznych Nadleśnictwa Jugów

 

Zachęcamy Państwa do korzystania z dobrodziejstw lasu i udostępnianych obiektów.

Las

Zgodnie z Ustawą o Lasach z dnia 28 września 1991 r (z póz. zm.) lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są ogólnodostępne dla ludności, poza ograniczeniami takimi jak:

Stały zakaz wstępu na:

 • uprawy leśne do 4 m wysokości,

 • powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne,

 • ostoje zwierząt,

 • źródliska rzek i potoków,

 • obszary zagrożone erozją.

Nadleśniczy może również wprowadzić tzw. okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w sytuacji gdy:

 • wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub runa leśnego np. w wyniku czynników atmosferycznych, biotycznych i abiotycznych,

 • występuje duże zagrożenie pożarowe (wartość % wilgotności ścioły leśnej mierzona przez pięć kolejnych dni o godz. 9:00 wynosi poniżej 10%), informacje o bieżącym stanie zagrożenia pożarowego w lasach znajdują się  w zakładce informacje; zagrożenie pożarowe,

 • wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą lasu, ochroną lasu lub pozyskaniem i zrywką drewna.

 • oznakowano je zakazem lub ograniczeniem wstępu.

 

W lesie można biegać, wypoczywać, spacerować, zbierać na użytek własny owoce runa leśnego, należy jednak pamiętać, że takie wejście do lasu i korzystanie z jego dobrodziejstw odbywa się na własną odpowiedzialność.

Turysta – osoba przebywająca i korzystająca z terenów leśnych powinna mieć świadomość o zagrożeniach mogących nastąpić w lesie takich jak:

 • czynniki wynikające z natury siły wyższej: gołoledź, mróz, pożar, drzewa uszkodzone przez wiatr (wywrócone, pochylone lub złamane),  które mogą powodować różnego typu urazy ciała lub zagrozić życiu i zdrowiu człowieka,

 • ukąszenia powodowane przez owady (komary, kleszcze, pszczoły, szerszenie, osy, itp.), mogące powodować reakcje alergiczne od łagodnych po ostre oraz choroby zakaźne, itp.,

 • kontakt z drobnoustrojami chorobotwórczymi, (np. ukąszenie kleszcza będącego nosicielem bakterii Borrelia sp.)

 • niebezpieczeństwo powodowane na skutek kontaktu z dzikimi zwierzętami (żmija, wilk, lis, jeleń, dzik, itp.), np. ukąszenia, pogryzienia, złamania i inne urazy, itp.,

 • nierówności terenu (przeszkody naturalnie występujące w lesie, koleiny na drogach, doły, zapadliska, rumowiska i inne), mogące być jedną z przyczyn np. upadku, potknięcia, uderzenia, stłuczenia, złamania itp.,

 • przypadkowe zejście z wyznaczonych tras szlaków turystycznych lub zagubienie w dużych kompleksach leśnych itp., dlatego polecamy by przed planowaną wycieczką do lasu pobrać na swoje urządzenie mobilne- np. telefon, darmową aplikację mBDL (mobilnego Banku Danych o Lasach), która zawiera mapy tematyczne lasów oraz m.in. funkcje lokalizacji GPS i zapisu trasy dzięki którym z łatwością można określić swe położenie w terenie.

 • zagrożenia związane z agresją osób trzecich przebywających w lesie. 

 

Na terenie Nadleśnictwa Jugów znajdują się dwa Miejsca Postoju Pojazdów:

1. Miejsce Postoju Pojazdów w miejscowości Sokolec, teren Leśnictwa Kalenica

2. Miejsce Postoju Pojazdów na Przełęczy Woliborskiej na terenie Leśnictwa Przygórze

Szanowny turysto miło nam będzie jak skorzystasz z tych właśnie miejsc odwiedzając Góry Sowie.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem korzystania z Miejsc Postoju Pojazdów >> pobierz

Zapraszamy również na ścieżkę edukacyjną "Szkółka Leśna" znajdującą się w leśnictwie Kalenica w miejscowości Jugów

Regulamin korzystania ze ścieżki >> pobierz

Prosimy Również o zapoznanie się z regulaminami:

1. korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Jugów >>pobierz

2. korzystania z leśnych dróg  udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych na terenie Nadleśnictwa Jugów >> pobierz

Życzymy bezpiecznego i miłego wypoczynku

Jeśli nie wiesz gdzie się wybrać może strona czaswlas pomoże

https://czaswlas.pl

 

 

 

 


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Zapraszamy pszczoły do lasu

Zapraszamy pszczoły do lasu

Pliki do pobrania:

Wzór podania w sprawie postawienia pasieki na gruntach leśnych >> pobierz

Wzór protokołu zdawczo - odbiorczego gruntów użyczonych pod pasieki >> pobierz

Wzór umowy użyczenia gruntów leśnych pod pasieki >> pobierz

 

Zapraszamy