Wydawca treści Wydawca treści

Zasady korzystania z terenów leśnych i obiektów turystycznych Nadleśnictwa Jugów

 

Zachęcamy Państwa do korzystania z dobrodziejstw lasu i udostępnianych obiektów.

Las

Zgodnie z Ustawą o Lasach z dnia 28 września 1991 r (z póz. zm.) lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są ogólnodostępne dla ludności, poza ograniczeniami takimi jak:

Stały zakaz wstępu na:

 • uprawy leśne do 4 m wysokości,

 • powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne,

 • ostoje zwierząt,

 • źródliska rzek i potoków,

 • obszary zagrożone erozją.

Nadleśniczy może również wprowadzić tzw. okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w sytuacji gdy:

 • wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub runa leśnego np. w wyniku czynników atmosferycznych, biotycznych i abiotycznych,

 • występuje duże zagrożenie pożarowe (wartość % wilgotności ścioły leśnej mierzona przez pięć kolejnych dni o godz. 9:00 wynosi poniżej 10%), informacje o bieżącym stanie zagrożenia pożarowego w lasach znajdują się  w zakładce informacje; zagrożenie pożarowe,

 • wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą lasu, ochroną lasu lub pozyskaniem i zrywką drewna.

 • oznakowano je zakazem lub ograniczeniem wstępu.

 

W lesie można biegać, wypoczywać, spacerować, zbierać na użytek własny owoce runa leśnego, należy jednak pamiętać, że takie wejście do lasu i korzystanie z jego dobrodziejstw odbywa się na własną odpowiedzialność.

Turysta – osoba przebywająca i korzystająca z terenów leśnych powinna mieć świadomość o zagrożeniach mogących nastąpić w lesie takich jak:

 • czynniki wynikające z natury siły wyższej: gołoledź, mróz, pożar, drzewa uszkodzone przez wiatr (wywrócone, pochylone lub złamane),  które mogą powodować różnego typu urazy ciała lub zagrozić życiu i zdrowiu człowieka,

 • ukąszenia powodowane przez owady (komary, kleszcze, pszczoły, szerszenie, osy, itp.), mogące powodować reakcje alergiczne od łagodnych po ostre oraz choroby zakaźne, itp.,

 • kontakt z drobnoustrojami chorobotwórczymi, (np. ukąszenie kleszcza będącego nosicielem bakterii Borrelia sp.)

 • niebezpieczeństwo powodowane na skutek kontaktu z dzikimi zwierzętami (żmija, wilk, lis, jeleń, dzik, itp.), np. ukąszenia, pogryzienia, złamania i inne urazy, itp.,

 • nierówności terenu (przeszkody naturalnie występujące w lesie, koleiny na drogach, doły, zapadliska, rumowiska i inne), mogące być jedną z przyczyn np. upadku, potknięcia, uderzenia, stłuczenia, złamania itp.,

 • przypadkowe zejście z wyznaczonych tras szlaków turystycznych lub zagubienie w dużych kompleksach leśnych itp., dlatego polecamy by przed planowaną wycieczką do lasu pobrać na swoje urządzenie mobilne- np. telefon, darmową aplikację mBDL (mobilnego Banku Danych o Lasach), która zawiera mapy tematyczne lasów oraz m.in. funkcje lokalizacji GPS i zapisu trasy dzięki którym z łatwością można określić swe położenie w terenie.

 • zagrożenia związane z agresją osób trzecich przebywających w lesie. 

 

Na terenie Nadleśnictwa Jugów znajdują się dwa Miejsca Postoju Pojazdów:

1. Miejsce Postoju Pojazdów w miejscowości Sokolec, teren Leśnictwa Kalenica

2. Miejsce Postoju Pojazdów na Przełęczy Woliborskiej na terenie Leśnictwa Przygórze

Szanowny turysto miło nam będzie jak skorzystasz z tych właśnie miejsc odwiedzając Góry Sowie.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem korzystania z Miejsc Postoju Pojazdów >> pobierz

Zapraszamy również na ścieżkę edukacyjną "Szkółka Leśna" znajdującą się w leśnictwie Kalenica w miejscowości Jugów

Regulamin korzystania ze ścieżki >> pobierz

Prosimy Również o zapoznanie się z regulaminami:

1. korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Jugów >>pobierz

2. korzystania z leśnych dróg  udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych na terenie Nadleśnictwa Jugów >> pobierz

Życzymy bezpiecznego i miłego wypoczynku

Jeśli nie wiesz gdzie się wybrać może strona czaswlas pomoże

https://czaswlas.pl

 

 

 

 


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Kupimy las

Kupimy las

Nadleśnictwo Jugów jest zainteresowane zakupem lasu oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia.

Będziemy zwiększać lesistość, by Polska była jeszcze bardziej zielona. Dla dobra przyrody, dla komfortu życia Polaków, dla rozwoju naszej gospodarki – mówi Józef Kubica, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych - https://dorzeczy.pl/opinie/281359/jozef-kubica-lasow-nigdy-nie-jest-za-duzo.html?fbclid=IwAR0amA7lqETHhtTG8Y3b9awJDgnphifCm7QyahJYgaStN2wRKJMBSGJiNg8