Wydawca treści Wydawca treści

Mała Retencja Górska lata 2007-2013

Projekt w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 pod nazwą "Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększanie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie".

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Wartość projektu: 172 156 566 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 119 000 000 PLN

Część realizowana przez Nadleśnictwo Jugów:

Całkowity koszt operacji: 4 923 020,00 PLN

Udział środków UE: 4 099 573,07 PLN

koszt realizowania projektu: 823 446,93 PLN

 

W ramach tego projektu nadleśnictwo wykonało 67 obiektów w tym:

  • 18 szt. zbiorników retencyjnych,
  • 14,1 km szlaków zrywkowych,
  • 18 szt. przepustów,
  • 14 szt. brodów kamienno – betonowych.

Szczegółowe informacje na temat tego projektu znajdują się na stronie:

http://www.ckps.lasy.gov.pl/mala-retencja-gorska.


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Umowa z Wojewódzkom Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Dofinansowanie w ramach Programu: Odnawialne Źródła Energii i efektywność energetyczna.

Nazwa projektu: "Wpływ elektromobilności i nowych technologii na środowisko Leśne"

Planowany okres realizacji - 01.03.2024 - 30.06.2024

Całkowity planowany koszt realizacji przedsięwzięcia - 166 000,00 zł

Kwota dotacji - 149 400 zł.

Realizacja przedsięwzięcia to produkcja 4 odcinków filmów edukacyjnych

1. Funkcje lasu, czyli co nam daje las.

2. Klimatyczne ciekawostki.

3. Elektromobilność w lasach, energia i woda.

4. Geotermia to też energia.

Przeprowadzenie 4 cykli warsztatów ekologicznych i konkursów wiedzy ekologicznej.