Wydawca treści Wydawca treści

Piękno naszych lasów

Zapraszamy do pobrania galerii zdjęć i przeniesienie się w Góry Sowie i okolice >> pobierz


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Ruszył program - Zwiększamy bioróżnorodność

Ruszył program - Zwiększamy bioróżnorodność

Dzień drzewa, obchodzony w Polsce od 2002 roku w dniu 10 października, zainicjował w 1872 roku ówczesny sekretarz rolnictwa Stanów Zjednoczonych – Julius Sterling Morton. W Europie pierwszy raz obchodzono Dzień Drzewa w 1951 roku. Święto to jest organizowane przez organizacje ekologiczne, szkoły, samorządy i nadleśnictwa.

W tym roku Nadleśnictwo Jugów przyłączyło się do akcji sadzenia drzew w przestrzeni publicznej opracowując program pod nazwą „Zwiększanie bioróżnorodności przyrodniczej na terenie gmin położonych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Jugów”, którego ideą jest sadzenie drzew owocowych wzdłuż ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych oraz dróg, a nad którym patronat honorowy przyjęli Senator Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Szwed oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu Arkadiusz Wojciechowicz.

Realizacja projektu stała się możliwa dzięki zaangażowaniu organizacji ekologicznych i senioralnych współpracujących od wielu lat z Nadleśnictwem oraz radnych gminy miejskiej Nowa Ruda, a także Burmistrza Miasta Nowa Ruda Tomasza Kilińskiego i Burmistrza Miasta i Gminy Radków Jana Bednarczyka, z którymi Nadleśnictwo Jugów podpisało porozumienie w sprawie realizacji projektu w okresie przyszłych 5-ciu lat.

Realizację akcji rozpoczęli w dniu 09.10.2020r. uczniowie Noworudzkiej Szkoły Technicznej, sadząc drzewka czereśni na skwerze przy drodze wojewódzkiej 381, pierwsze drzewka zostały posadzone przez Panią Dyrektor NST Brygidę Gąsior i Senatora A. Szweda. W tym dniu sadzone były również drzewa owocowe przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie, pracowników żłobka miejskiego w Słupcu, uczniów Szkoły Specjalnej w Nowej Rudzie i pracowników Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie. W dniu 10.10 2020 roku druhny i druhowie z OSP z Drogosławia i Słupca wraz z liczną młodzieżówką pożarniczą oraz władzami miasta z Burmistrzem Tomaszem Kilińskim, posadzili prawie trzysta czereśni i jabłoni, a seniorzy i młodzież
z noworudzkich organizacji społecznych i ekologicznych obsadzili skwer przy ulicy Spacerowej w Słupcu.
W dniach 12-22 października uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Drogosławiu posadzili sad czereśniowy na placu pomiędzy terenem szkoły, a obwodnicą Nowej Rudy.

W gminie miejsko-wiejskiej Radków akcję sadzenia drzew owocowych rozpoczęto w dniu 23.10.2020r. na terenie Ścinawki Dolnej przy trasie rowerowej przy budynku nr 42. Pierwsze drzewka czereśni zostały posadzone przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu Arkadiusza Wojciechowicza, Senatora Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Szweda i Burmistrza Jana Bednarczyka. Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ze Ścinawki Dolnej oraz ich opiekunowie, z pomocą druhów OSP w Ścinawce Dolnej posadzili nie tylko czereśnie ale również jabłonie i lipy. W tym dniu również pracownicy Urzędu Miasta w Radkowie i mieszkańcy gminy Radków sadzili czereśnie i jabłonie przy polnej drodze za Domem Pomocy Społecznej w Ścinawce Dolnej. Do akcji włączyli się również pracownicy
i pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Ścinawce Dolnej sadząc prawie 100 drzew.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, którzy chętnie przyłączali się do niej sadząc łącznie około 1000 drzew czereśni, jabłoni, ale również innych gatunków jak lipa i kosodrzewina.

Ponieważ celem programu jest:

- wzrost świadomości społecznej oraz edukacja na temat różnorodności biologicznej
i działań na rzecz ekosystemów,

- rozszerzania ekotonów, które stanowią strefę przejściową pomiędzy co najmniej dwoma różnymi ekosystemami, a tym samym charakteryzują się zwiększoną bioróżnorodnością,

- tworzenie siedlisk z różnymi gatunkami flory, które mają duże znaczenie w ekosystemach,

- zwiększanie bioróżnorodności na miedzach, pasach zieleni i w zaroślach śródpolnych, które są miejscami bytowania, rozwoju, schronienia, pozyskiwania pokarmu, a także ochroną dla wielu pożytecznych gatunków zwierząt,

- kreowanie pozytywnego wizerunku Lasów Państwowych.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Jugów Sławomir Karwowski serdecznie dziękuje Burmistrzowi Tomaszowi Kilińskiemu i Burmistrzowi Janowi Bednarczykowi za włączenie się w realizacje programu oraz Dyrektorowi RDLP we Wrocławiu Arkadiuszowi Wojciechowiczowi i Senatorowi Aleksandrowi Szwedowi za patronat honorowy nad projektem.

Szczególne podziękowania składamy mieszkańcom miasta Nowa Ruda i miasta i gminy Radków, którzy aktywnie i licznie sadzili drzewa w 2020 roku, tj:

- uczniom i nauczycielom: SP nr 6w Nowej Rudzie, SP nr 7 w Nowej Rudzie, Szkoły Specjalnej w Nowej Rudzie, Noworudzkiej Szkoły Technicznej w Nowej Rudzie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawce Dolnej,

- pracownikom Żłobka Miejskiego w Nowej Rudzie oraz pracownikom i kuracjuszom Domu Pomocy Społecznej w Ścinawce Dolnej

 - pracownikom Urzędu Miasta w Nowej Rudzie i Urzędu Miasta i Gminy Radków,

- druhnom, druhom Ochotniczych Straży Pożarnych w Drogosławiu, Słupcu i Ścinawce Dolnej i członkom Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Miasta Nowa Ruda,

- Słuchaczom Noworudzkiego Uniwersytetu III wieku,

- Członkom Polskiego Klubu Ekologicznego koło Nowa Ruda,